Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych w serwisie bunt.pl (dalej: Serwis), podstawy prawnego tego przetwarzania, uprawnienia użytkownika serwisu oraz wykorzystanie plików cookies.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka LITTLEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Lubicz 27/40, 31-503 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897269; NIP 6751749776, REGON 388765153 (dalej: Administrator).

§ 2. SPOSÓB, CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • I. realizacji umowy zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną usług oferowanych przez Serwis – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • II. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego (np. prowadzenie dokumentacji podatkowej) – art. 6 ust. 1 lit c RODO
 • III. w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, zwalczania nadużyć w korzystaniu z serwisu, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wysyłkę newslettera oraz wykorzystanie plików cookies), dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • IV. marketingu bezpośredniego oraz dla celów analitycznych (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies), w przypadkach, w których nie jest to oparte o uzasadniony interes Administratora - na podstawie Państwa zgody – tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, dostawcy oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi serwisu internetowego oraz mailingu, firmy zapewniające obsługę IT, operator płatności on-line, podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych. Będą to m.in. następujące podmioty:

 • I. dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa,
 • II. Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa,
 • III. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
 • IV. Trenerprawa.pl Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Wódkowski, ul. Mostowa 38/1, 87-100 Toruń,
 • V. Daniel Ciesielski, Kancelaria Podatkowa ZYSK - Lubicz 27, 31-503 Kraków Odbiorcami danych mogą być też inni użytkownicy Serwisu, jeśli jest to konieczne dla realizacji danej usługi (np. publikacja ogłoszeń).

3. Jeżeli korzystali Państwo z naszych usług, Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia ich świadczenia oraz przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki. Dane osobowe przetwarzane w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane będą przez okres 1 roku chyba, że podlegać będą dalszemu przetwarzaniu w sytuacji, o której mowa w zd. 1. Państwa dane przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem oraz pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. Dane osobowe w postaci adresu IP oraz identyfikatorów plików cookies i powiązanych z nimi informacjami o Państwa zachowaniach w Serwisie zbierane są automatycznie.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem oraz pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. Dane osobowe w postaci adresu IP oraz identyfikatorów plików cookies i powiązanych z nimi informacjami o Państwa zachowaniach w Serwisie zbierane są automatycznie.

5. Administratora stosuje następujące narzędzia zapewniające bezpieczeństwo Państwa danych:

 • I. Protokół SSL - tj. narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych.

§ 3. UPRAWNIENIE UŻYTKOWNIKA

1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

2. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

3. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.

4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w każdej chwili, bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania.

5. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy bądź w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.

6. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mogą Państw skontaktować się z nami celem wyjaśnienia pod adresem e-mail:reklamacje@bunt.pllub wnieść skargę bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer.

2. Stosowanie plików cookies zasadniczo nie powinno prowadzić do Państwa identyfikacji przez nas, jako Administratora.

3. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa komputerach lub innych urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. Muszą Państwo jednak pamiętać, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszego serwisu. W celu uzyskania szczegółowych wytycznych w tym zakresie, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek:

 • I. Edge -https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 • II. Firefox -https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
 • III. Google Chrome/ Android -https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • IV. Internet Explorer -https://support.microsoft.com/pl-pl/help/196955
 • V. Opera -https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • VI. Safari -https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • VII. Safari -https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 • IX. Windows Phone -https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7

4. Serwis używa następujących rodzajów plików cookies:

 • I. Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu oraz dostosowujące i optymalizujące Serwis pod Państwa potrzeby,
 • II. Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa kupującego, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • III. Cookies zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem np. dla celów reklamowych, dla profilu użytkownika w celu ukazania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

5. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Serwisu.

6. Serwis wykorzystuje następujące funkcje pochodzące od podmiotów trzecich, które mogą prowadzić do pozyskiwania przez te podmioty Państwa danych, w tym poprzez umieszczanie na Państwa urządzeniach pochodzących od nich plików cookies.

 • I. Google Analytics - to dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA narzędzie analityczne, które automatycznie gromadzi dane na temat sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i tworzenie statystyk, które pomagają Administratorowi optymalizować budowę witryny Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak wobec Google LLC przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem:https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 • II. Pixel – to dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA narzędzie, które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników Serwisu, w celu kierowania do nich przez Administratora spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (tj. opartych o ich zachowania w Serwisie). Portal Facebook niezależnie od Administratora może również wykorzystywać te dane dla własnych celów, a także przyporządkowywać Państwa dane nt. korzystania z Serwisu z wcześniej zebranymi danymi na Państwa temat. Korzystanie przez Serwis z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych na terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak wobec Faceook Inc przystąpił do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Pixela w Państwa przypadku. Mogą Państwo także zarządzać ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu w portalu Facebook. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem:https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • III. Hotjar – to narzędzie dostarczane Hotjar Ltd, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, które pozwala na analizowanie Państwa zachowań w Serwisie poprzez tworzenie heatmap, nagrywaniu ruchów użytkownika na stronie, ścieżek konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod Hotjar może zbierać następujące rodzaje danych: adres IP w formie zakodowanej, adres email oraz imię i nazwisko użytkownika, rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami, rodzaj przeglądarki oraz kraj, z którego nastąpiła wizyta w Serwisie. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar przechowywane są maksymalnie przez okres 1 roku. Aby wyłączyć wobec Państwa stosowanie narzędzia Hotjar, mogą Państwo zrobić to pod adresem:https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
 • IV. Google Adsense - to platforma prowadzona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, która umożliwia Administratorowi realizację kampanii reklamowych zlecanych nam przez reklamodawców – tj. ich planowanie, wyświetlanie, pomiar realizacji i raportowanie. Aby dopasować reklamy do Państwa zainteresowań, narzędzie korzysta z plików cookie i procesów profilowania na podstawie innych zachowań w sieci (przykładowo: wcześniejsze odwiedzanie serwisów dot. kosmetyków powoduje większe prawdopodobieństwo wyświetlenia reklamy o tej tematyce). Google LLC zbiera i przetwarza także Państwa dane również w celu lepszego dopasowania reklam we wszystkich witrynach będących partnerami Google i korzystających z narzędzi reklamowych Google. Mogą Państwo zapobiec zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez zmianę ustawień,
 • V. Facebook Connect – to dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA (a dla użytkowników z obszaru Unii Europejskiej: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) narzędzie, umożliwiające logowanie się w Serwisie za pomocą konta Facebook. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z usługą w Serwisie. Facebook automatycznie przekazuje Serwisowi adres-email, co jest niezbędne do identyfikacji Państwa przez Serwis. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć pod adresemhttps://www.facebook.com/about/privacy/update
Darmowa dostawa
Darmowy zwrot
24 miesiące gwarancji
Zaprojektowano w polsce